V R A G E N

Vragen over elektromagnetische straling - radioactieve straling

Is 5G schadelijk?
Hoe schadelijk is 5G voor mijn gezondheid?
Allergie door straling?
Geven elektrische apparaten gevaarlijke straling af?
Hoe schadelijk is straling in het binnenmilieu?
Wat zijn de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden?
Is de DECT telefoon een ziekmaker?
Hoe gevaarlijk zijn DECT toestellen?
Wat zijn de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling?
Heb ik EHS?
Heeft electrosmog negatieve gevolgen voor mijn gezondheid?
Zijn elektromagnetische velden gevaarlijk voor mijn gezondheid?
Hoe gevaarlijk zijn elektromagnetische velden?
Ondervind ik elektrostress?
Heb ik last van elektromagnetische stress?
Veroorzaakt straling gezondheidsklachten?
Hoofdpijn door straling?
Hoogfrequente elektronica slecht voor de gezondheid?
Is het slecht voor mijn gezondheid om dichtbij hoogspanningskabels te wonen?
Meer kans op leukemie door hoogspanningskabels?
Is het gevaarlijk om dichtbij een hoogspanningsmast te wonen?
Kun je kanker krijgen van elektromagnetische straling?
Vergroot straling de kans op kanker?
Is het verstandig om dichtbij een meterkast te slapen?
Hoeveel microtesla is de blootstellingslimiet van straling?
Wat is de norm voor blootstelling aan elektromagnetische straling
Slaapproblemen door elektrische straling?
Wat zijn de symptomen bij stralingsziekte?
Veroorzaakt straling van mijn smartphone slaapproblemen?
Straling van smartphone schadelijk?
Welke stralingsbronnen zijn er in huis?
Ben ik stralingsgevoelig?
Wat zijn de klachten van stralingsgevoeligheid?
Meest voorkomende stralingsbron binnenshuis?
Wat zijn de schadelijke effecten door UMTS straling?
Zendmasten schadelijk voor gezondheid?
Hoe voorkom ik netvervuiling?


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

De Stralingsspecialist is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - 1217 KM - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum

info@ destralingsspecialist.nl - 035-8872683

DeStralingsspecialist.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.